Werken bij Notariskantoor Ten Brinke doen wij in een gezonde, veilige en plezierige werkomgeving. Waardering van en naar elkaar vinden wij belangrijk. We hebben vertrouwen in elkaar, respecteren elkaar en zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag. Dit betekent dat je niet agressief bent, niemand intimideert of pest (waaronder begrepen niemand uitsluit of negeert) en iemand niet anders behandelt vanwege bijvoorbeeld afkomst, etnische achtergrond, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, sekse, leeftijd of handicap.

 

Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Je geeft ook geen ongewenste seksuele aandacht aan een ander, je maakt geen denigrerende, discriminerende of seksistische opmerkingen naar elkaar. Je respecteert elkaars persoonlijke ruimte. In situaties waarin je twijfelt over je gedrag of dat van een ander, maak je dat bespreekbaar. Hierin heb je ook je eigen verantwoordelijkheid om je grenzen op een respectvolle manier tijdig aan te geven. Je mag nooit misbruik van je positie binnen de organisatie maken. Van een leidinggevende wordt verwacht dat hij voorbeeldgedrag vertoont en zorgt voor een veilige en open werkomgeving.

 

En behalve dat we als medewerkers van hét notariskantoor van Krommenie dit van elkaar verwachten, verwachten we dit ook van onze klanten.