Werken bij Notariskantoor Ten Brinke doen wij in een gezonde, veilige en plezierige werkomgeving. Waardering van en naar elkaar vinden wij belangrijk. We hebben vertrouwen in elkaar, respecteren elkaar en zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag. Dit betekent dat je niet agressief bent, niemand intimideert of pest (waaronder begrepen niemand uitsluit of negeert) en iemand niet anders behandelt vanwege bijvoorbeeld afkomst, etnische achtergrond, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, sekse, leeftijd of handicap.

 

Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Je geeft ook geen ongewenste seksuele aandacht aan een ander, je maakt geen denigrerende, discriminerende of seksistische opmerkingen naar elkaar. Je respecteert elkaars persoonlijke ruimte. In situaties waarin je twijfelt over je gedrag of dat van een ander, maak je dat bespreekbaar. Hierin heb je ook je eigen verantwoordelijkheid om je grenzen op een respectvolle manier tijdig aan te geven. Je mag nooit misbruik van je positie binnen de organisatie maken. Van een leidinggevende wordt verwacht dat hij voorbeeldgedrag vertoont en zorgt voor een veilige en open werkomgeving.

 

En behalve dat we als medewerkers van hét notariskantoor van Krommenie dit van elkaar verwachten, verwachten we dit ook van onze klanten.

 

Dit betekent bijvoorbeeld ook dat je als klant één-op-één met iemand van Notariskantoor Ten Brinke zult spreken.Neem je een familielid of vertrouwenspersoon mee? Dat mag op zich wel, maar diegene mag vaak niet mee de spreekkamer in. Waarom is dat zo en waar staat dat?

Omdat je uit vrije wil én in alle vrijheid met de notaris moet kunnen en willen spreken! Als er iemand bij het gesprek aanwezig is die bijvoorbeeld helpt met jouw antwoorden of er belang bij heeft om erfgenaam te worden in je testament, dan gaat dat niet goed samen.

Deze spelregel is niet bedoelt om over je vertrouwenspersoon te oordelen, maar juist om jou als klant alle vrijheid te geven je zaken goed te regelen. Zowel nu als in de toekomst.

En natuurlijk snap ik dat je het eng of lastig vindt om belangrijke keuzes te maken. Maar daarin zul je allereest vanuit mijn kantoor begeleid worden en kun je achteraf ook één en ander nog met je vertrouwenspersoon bespreken.

Maar wees gerust: je gezelschap krijgt ook koffie aangeboden, er is voldoende te lezen op de leestafel en er is gratis wifi beschikbaar.

Geen discussie 

Door met mijn kantoor zaken te doen of mijn kantoor te betreden, ga je akkoord met deze spelregels. Daarover kan dus geen discussie zijn. En nee, je kunt geen toestemming verlenen of krijgen om van deze spelregels af te wijken.