IT-notaris

Marcel ten Brinke is IT-notaris en dus ook lid van de Vereniging IT notaris. Leden van de Vereniging IT notaris hebben zich gespecialiseerd in het IT recht en het intellectuele eigendomsrecht. Jaarlijks worden cursussen gevolgd om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen op IT-recht, overdracht en vastleggen van domeinnamen, cloud-applicaties, block-chain, cryptocurrency, software-escrow en intellectuele eigendom.


IT-notarisdiensten

Als IT-notaris verricht Marcel onder meer werkzaamheden op het gebied van software escrow. Verder kan je bij de combinatie van notaris en IT/IE-recht denken aan de volgende onderwerpen en diensten:

it notaris

  • Auteursrechtbescherming
  • Data escrow
  • Garantiefonds ASP/Saas (cloud-diensten)
  • Overdracht auteursrechten/uitgifte van licenties
  • Domeinnamen overdracht
  • Broncode en testament ZZP
  • Pandrecht op software

 

Software escrow notaris


Zoals hiervoor staat vermeld is een van de diensten van de IT-notaris software escrow. In onderstaande video kan je zien wat software escrow bij de IT-notaris inhoudt.


Wil je meer informatie over onze werkzaamheden op het gebied van IT/IE-recht? Neem contact met onze IT-notaris Marcel op. Je kunt ook eerst deze film bekijken zodat je kunt zien hoe een IT/IE-depot in zijn werk kan gaan.