Ondernemingsrecht

Je hebt besloten voor jezelf te gaan beginnen. Een eigen zaak! Erg spannend allemaal! Maar op welke manier ga je dat doen? Ga je een eenmanszaak beginnen zzp'er, ga je samenwerken of meteen in een b.v.? Maar ook als je al een paar jaar bezig bent, is het slim om te kijken of de ondernemingsvorm nog wel bij je past.
Wil je weten welke rechtsvorm het beste bij jouw onderneming past? Doe dan de test.

 

Maatschap/v.o.f.

De maatschap of de v.o.f is bij uitstek geschikt als je samen met anderen een zaak gaat beginnen, maar voorlopig niet verwacht dat er grote winsten of risico's zullen komen.
Behalve het v.o.f.-contract zal je ook goed moeten opletten als jij of een van je maten getrouwd is. Zijn de huwelijkse voorwaarden nog up-to-date of word het niet eens tijd om die op te stellen?
Ook over de continuïteit als één van jullie komt te overlijden moet nagedacht worden. Dat kan door bepalingen op te nemen in het vennootschapscontract op grond waarvan de erfgenamen het aandeel in de onderneming moeten aanbieden aan de anderen.
Binnen de maatschap of de v.o.f. ben je in privé aansprakelijk te stellen voor de schulden die gemaakt worden. dat geeft dus wel de nodige risico's.

 

Oprichting b.v.

Gaan de zaken goed of wil je de zakelijke risico's beperken? Dan kun je overwegen een b.v. (besloten vennootschap) op te richten. Dit moet altijd bij een notaris gebeuren.

Om je b.v. op te richten, stellen we een akte van oprichting op. In die akte worden ook de statuten vastgelegd. Ook zorgen we ervoor dat het aandeelhoudersregister wordt opgesteld. Dat register krijg je mee en moet je goed bewaren. Dit heb je later vaak nodig.

Nadat de akte getekend is, zorgen wij voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Zodra de inschrijving daar is verwerkt, kun je naar de bank om een bankrekening te openen.

Als je een b.v. hebt, heb je ook minimaal 1 aandeel. Je bent dus aandeelhouder. Hoeveel aandelen je hebt staat in het aandeelhoudersregister. Je kunt ook met meerdere mensen in één b.v. deelnemen.
Een schuldeiser kan dan zich niet zomaar bij je privé-vermogen verhalen. Hij moet bij de b.v. aankloppen. Alleen als de b.v. failliet gaat en de curator kan aantonen dat er sprake is (geweest) van onbehoorlijk bestuur, kun je in privé aansprakelijk worden aangesteld.

 

Aandelenoverdracht

Wil je een b.v. kopen of juist verkopen? Dat doe je door een aandelenoverdracht. om een akte van aandelenoverdracht op te kunnen stellen, kijken we wie eigenaar is van de aandelen die overgedragen worden, of er een pandrecht op zit en of alle statutaire voorschriften nageleefd zijn. Ook zorgen wij er voor dat het aandeelhoudersregister bijgewerkt wordt en, als het nodig is, de Kamer van Koophandel ingelicht wordt.

 

Oprichting vereniging/stichting

Wil je, eventueel samen met anderen, een bepaald (goed) doel bereiken? Dan kun je aan een stichting of vereniging nadenken. Een belangrijkste verschil is dat een vereniging leden kent en een stichting niet. Bij een vereniging heb je als lid dus ook inspraak. Meer informatie over de mogelijkheden en de verschillen tussen de vereniging en de stichting vind je hier. Kom je er niet uit? Neem dan contact op en leg je vragen voor!

 

Statuten wijzigen

Voor iedere rechtspersoon geldt dat de statuten een momentopname zijn. Het kan zijn dat na verloop van tijd de statuten gaan knellen. Bijvoorbeeld door de wet is gewijzigd of omdat de doelstelling van de rechtspersoon veranderd. In dat geval zullen de statuten gewijzigd moeten worden. De voorwaarden waar aan je moet voldoen om de statuten te wijzigen verschillen per rechtsvorm en staan in de statuten beschreven. Wij kunnen je daar natuurlijk verder bij helpen en de nodige besluiten en akte(n) opstellen.