Onroerend goed

 

Huis (ver)kopen

Gefeliciteerd met de (ver)koop van je woning! Voor veel mensen is dit een belangrijk moment in hun leven. Een moment waar veel zaken, maar zeker ook emoties, bij komen kijken. Wij nemen graag de juridische zorgen uit handen. Hieronder vind je meer informatie over de gang van zaken van het (ver)kopen van een huis.

In de Zaanstreek komt het veel voor dat een makelaar de koopovereenkomst opstelt. Uiteraard kan je de koopovereenkomst ook door ons laten opstellen.

Voor de overdracht van een huis, is het altijd nodig dat je langs de notaris gaat om de akte van levering te tekenen. Op die manier weet je als verkoper zeker dat je je geld krijgt en als koper dat je eigenaar wordt. Wij gaan na of de verkoper ook daadwerkelijk de (enig) eigenaar is en houden toezicht op de tijdige ontvangst van de koopprijs.

Vaak leen je als koper geld bij een bank of familielid. Die wil daar dan een hypotheekrecht voor terug. Dat regelen we in een hypotheekakte. De hypotheekakte wordt op dezelfde dag als de akte van levering getekend. Ook als je geld leent van een familielid, is het raadzaam om een hypotheekakte op te laten stellen.

Heb je als verkoper geld geleend? Dan zorgen wij er voor dat die lening afgelost wordt bij de bank en dat de hypotheek wordt afgemeld bij het Kadaster.

Vóórdat je een akte op ons kantoor tekent, nemen we die eerst in gewoon Nederlands met je door. Dan weet je tenminste wat je tekent. Dat is wel zo helder.

 

Hypotheek vestigen/oversluiten

Je bent al eigenaar van een huis, maar hebt geld nog voor een verbouwing of kan je bij een andere bank onder gunstiger voorwaarden geld lenen?

In beide gevallen zal je eerst met de geldverstrekker afspraken maken over de geldlening. Bij sommige banken kan je dit zelf regelen, bij andere gaat dat via een hypotheekadviseur.
Helemaal op het eind van het traject, stuurt de geldverstrekker gegevens naar ons kantoor. Op dat moment wordt in overleg met jou een afspraak gemaakt om de akte te komen ondertekenen. Wij zorgen ervoor dat de gelden van de geldverstrekker opgevraagd zijn, de hypotheekakte is opgesteld en regelen de financiële afhandeling. Om de hypotheekakte op te kunnen stellen, controleren we wie eigenaar is van het huis en of er al een hypotheek op de woning zit.

Als je een hypotheek aflost, zorgen wij ervoor dat de oude hypotheek bij het Kadaster wordt doorgehaald. Met de hypotheekakte krijgt de geldverstrekker een middel in handen om je huis te verkopen wanneer je niet meer betaald en ook niet bereid bent om mee te werken aan een oplossing.

 

Bedrijfspand (ver)kopen

Je bent ondernemer en wilt een bedrijfspand (ver)kopen. Nog los van de gebruikelijke onderzoeken naar wie eigenaar is van het pand en welke hypotheken daarop gevestigd zijn, is het ook van belang om goed te kijken naar de fiscale kant. Is er nog sprake van omzetbelasting over de koopprijs of moet er optieverzoek worden gedaan? Vragen waar ons kantoor het antwoord op heeft en goed in kan adviseren. Omdat dit soort zaken al geregeld moeten zijn vóórdat je de koopovereenkomst tekent, is het raadzaam om tijdig contact op te nemen.

 

Splitsing in appartementsrechten

Je bent eigenaar van een pand en wilt daar meerdere woningen en/of bedrijfsruimten in maken? Dat kan handig zijn als je een deel van het pand wilt verkopen of de scheiding tussen je woning en je bedrijfsruimte ook juridisch wilt regelen. Dit kunnen wij voor je regelen door een splitsing in appartementsrechten te begeleiden. Daarmee krijgt iedere afzonderlijke ruimte in het pand een eigen kadastraal nummer en kan je deze afzonderlijk overdragen.

Is het pand in het verleden als een gesplitst, maar zijn er verbouwingen geweest? Dan kan het verstandig zijn om de splitsingsakte te wijzigen en in de nieuwe situatie vast te leggen. Zo kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat een interne trap verwijderd moet worden waardoor je niet meer naar een bovengelegen appartement kan.